Πρόστημα στα ανασφάλιστα οχήματα. Τελευταία προθεσμία! Αδύνατη η ασφάλιση αν δεν πληρωθεί το πρόστιμο!

anasfalista

Σύμφωνα με  απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, και μετά από ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, σύντομα ξεκινάει ο  εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων.

 

Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για τον εντοπισμό των ανασφάλιστων οχημάτων, θα πραγματοποιηθεί μέσα στον Ιουνίο του 2017, και στη συνέχεια θα ενημερωθεί η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων .  Η τελευταία, θα αποστείλει ειδοποιήσεις στους κατόχους των ανασφάλιστων οχημάτων και θα τους παρασχεθεί χρονικό διάστημα δύο μηνών, για να καταβάλουν το πρόστιμο ή να προσκομίσουν δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι το αποτέλεσμα του ελέγχου ήταν εσφαλμένο.

 

Επισημαίνουμε, πως εάν ένα όχημα έχει διαπιστωθεί ως ανασφάλιστο, δεν θα είναι δυνατή η έκδοση ασφαλιστηρίου συμβολαίου αν δεν καταβληθεί το πρόστιμο. Στις εφαρμογές τον ασφαλιστικών εταιριών θα εμφανίζεται σχετική ειδοποίηση κατά την μετατροπή της αίτησης ασφάλισης σε συμβόλαιο.

Στην περίπτωση αυτή μετά την προσκόμιση της απόδειξης πληρωμής από τον πελάτη και εφόσον έχει ενημερωθεί το σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, η εφαρμογή θα επιτρέπει την έκδοση του ασφαλιστηρίου.

 

Σε πρώτους έλεγχους που πραγματοποιήθηκαν για διασταύρωση στοιχείων οχημάτων και ΑΦΜ,   έχουν επιστραφεί από το Κέντρο Πληροφοριών λάθη σε καταχωρημένα στοιχεία ασφαλιστηρίων συμβολαίων.

Κάποιες εταιρίες έχουν ξεκινήσει την διαδικασία ενημέρωσης αυτών των πελατών προκειμένου να προβούν σε διόρθωση των στοιχείων προκειμένου να μην υπάρξουν λάθος χρεώσεις.

Ελέγξτε τα ασφαληστήρια σας για την ορθότητα των στοιχείων (πινακίδα και ΑΦΜ) και αν εντοπιστούν λάθη ενημερώστε τον ασφαλιστή σας.

 

ΔΕΙΤΕ ΚΑΙ ΕΛΕΓΞΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΣΑΣ.

https://www.hic.gr/hic/check_ins.aspxΑρέσει σε %d bloggers: