Νομικής Προστασίας – Επαγγελματία

car-insurance1Βασική Επαγγελματική Νομική Προστασία Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα. Επειδή σήμερα υπάρχει ανάγκη να μπορείτε να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και έγκαιρα όλα τα απρόοπτα γεγονότα, αλλά και τα προβλήματα που παρουσιάζονται και σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη πρέπει: • να δαπανήσετε χρήματα • να χάσετε τον πολύτιμο χρόνο σας • να «εμπλακείτε» σε διαδικασίες που δεν γνωρίζετε καλά, χωρίς να είστε σίγουροι ότι τελικά θα κατοχυρώσετε τα δικαιώματα σας και θα βρείτε το δίκιο σας. Η Επαγγελματική Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαντά με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες σας για εξειδικευμένες και αξιόπιστες υπηρεσίες σε θέματα που σχετίζονται με την επαγγελματική ή την επιχειρηματική σας ευθύνη. Ποιοι Καλύπτονται; Ο Επιχειρηματίας/Επαγγελματίας, η Επιχείρηση και το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της). Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν την Ασφαλισμένη επιχείρηση και τα Ασφαλιζόμενα πρόσωπα και σχετίζονται με τις καλυπτόμενες Ασφαλιστικές Περιπτώσεις Καλύψεις Διεκδίκηση Αξιώσεων Αποζημίωσης O Επιχειρηματίας ή η Επιχείρηση διεκδικεί – εξώδικα ή/και δικαστικά - αποζημιώσεις που δικαιούται, όπως ζημίες του Καταστήματος ή των Γραφείων, των εμπορευμάτων ή μηχανημάτων που θα προξενήσουν τρίτοι κ.λπ. Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της επιχείρησής σας ή κάποιος από τους εργαζόμενους σε αυτή κατηγορηθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως: • Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση • Ρύπανση του περιβάλλοντος • Διατάραξη κοινής ησυχίας • Πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ. Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης • Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας ή εναντίον της Επιχείρησης με: o Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση o Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ. • Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση πρέπει να στραφεί εναντίον κάποιου Εργαζόμενου για: o Οικονομική ατασθαλία o Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ. Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής Στέγης Μπορείτε να αντιμετωπίσετε, εξώδικα ή/και δικαστικά, κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει, όπως: • Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου • Απαίτηση του ιδιοκτήτη για αποκατάσταση συγκεκριμένων μετατροπών που έχουν γίνει στο μισθωμένο ακίνητο κ.λπ. Προσεπίκληση των Ασφαλιστικών Εταιριών που καλύπτουν Ασφαλισμένη Επιχείρηση Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με Ασφαλιστικές Εταιρίες Εάν η Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει την επιχείρηση με συμβόλαιο πυρός, περικόπτει την αποζημίωση έπειτα από σεισμό, φωτιά, πλημμύρα, κ.λπ. Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων Μη καταβολή εισφορών χρήσης μέσων αναπαραγωγής μουσικής από χώρους μαζικής εστίασης

bmw-f650gs Σύνθετη Επαγγελματική Νομική Προστασία Μέσα σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, ο σύγχρονος επιχειρηματίας, προσπαθεί καθημερινά να ασκήσει με συνέπεια και υπευθυνότητα την επαγγελματική του δραστηριότητα. Μέσα από την τοπική και παγκόσμια αναταραχή οι επιχειρήσεις, η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, έρχονται αντιμέτωπες με την πρωτοφανή ανάγκη να μειώσουν το διαρκώς αυξανόμενο κόστος και να ανασχεδιάσουν τις οργανωτικές τους δομές με σκοπό να παραμείνουν ανταγωνιστικές. Τα διάφορα προβλήματα σε συνδυασμό με τις απρόοπτες καταστάσεις που μπορεί να παρουσιαστούν, γίνονται εμπόδιο στη σωστή και κερδοφόρα λειτουργία των σύγχρονων επιχειρήσεων. Η αντιμετώπιση των προβλημάτων αυτών απαιτεί χρήματα, δαπάνη πολύτιμου χρόνου και αρκετές φορές εμπλοκή σε διαδικασίες με αβέβαιο αποτέλεσμα όσον αφορά την κατοχύρωση των νόμιμων δικαιωμάτων σας. Συνήθως χρειάζεται να καταφύγετε σε νομικές ενέργειες (εξώδικες ή δικαστικές) προκειμένου να διεκδικήσετε το δίκιο σας. Αυτό προσφέρει η D.A.S. Hellas: Εύκολη και οικονομικά προσιτή πρόσβαση στην δικαιοσύνη για τον καθένα. Υπηρεσίες & παροχές Τι προσφέρει η D.A.S. Hellas; • Πανελλαδικά οργανωμένο δίκτυο από συνεργαζόμενους δικηγόρους και επιμελητές • Μηχανισμό παρακολούθησης και ελέγχου της εξέλιξης κάθε υπόθεσης • Γραπτή ενημέρωση για την εξέλιξη των υποθέσεων • Φορολογικά οφέλη για τον Ασφαλισμένο Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων (εκτός από τις δαπάνες εκείνες που από τη φύση τους δεν είναι δικαστικές) • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν την Ασφαλισμένη Επιχείρηση και σχετίζονται με τις καλυπτόμενες ασφαλιστικές περιπτώσεις Καλύψεις Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δίνει το προνόμιο σε κάθε επιχειρηματία να μπορεί να προστατεύσει τα συμφέροντά του, διευκολύνοντάς τον να διεκδικήσει: • Ακάλυπτες Επιταγές • Ανεξόφλητα Τιμολόγια • Απλήρωτες Συναλλαγματικές • Μη τήρηση Ιδιωτικών Συμφωνητικών Ταυτόχρονα σας απαλλάσσει από το κόστος των δικαστικών ενεργειών, όπως: • Έκδοση Διαταγών Πληρωμής • Αποκρούσεις ανακοπών και αιτήσεων αναστολής κατά Διαταγών Πληρωμής • Κάλυψη Αγωγών Διεκδίκησης Επισφαλών Απαιτήσεων • Επιδόσεις Δικογράφων • Κάλυψη αναγκαστικής εκτελέσεως για την ικανοποίηση απαιτήσεων (κατασχέσεις, πλειστηριασμοί) • Κάλυψη εγκλήσεων για ακάλυπτες επιταγές κ.λπ.

truck Εξωδικαστικός Συμβιβασμός O «Εξωδικαστικός Συμβιβασμός Ζημιών» είναι ένα θέμα που προβληματίζει τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις που βρίσκονται σε καθημερινή διαδικασία συναλλαγών, καθώς και τους ιδιώτες για περιπτώσεις διεκδίκησης αποζημιώσεων. Η αξία του προϊόντος είναι μεγάληκαθώς η επίτευξη εξώδικου συμβιβασμού είναι πολλές φορές προσφιλέστερη αντιμετώπιση από την δικαστική επίλυση. Στη διαδικασία αυτή η D.A.S. Hellas έχει μεγάλη εμπειρία και λειτουργεί προς όφελος των πελατών της. Η συστηματική, μεθοδική και στρατηγικά σχεδιασμένη προσέγγιση που ακολουθούν οι καταρτισμένοι συνεργάτες της D.A.S. Hellas, αποτελεί το καθοριστικό στοιχείο για την επίτευξη του εξωδικαστικού συμβιβασμού ζημιών. Η εξειδικευμένη γνώση της D.A.S. Hellas, με την ηγετική θέση της στον κλάδο Νομικής Προστασίας, επιτρέπουν στην σωστή διαχείριση των υποθέσεων και την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος. Το πρόγραμμα παρέχει: • Ταχύτατη και αποτελεσματική διεκπεραίωση εκκρεμών υποθέσεων • Εξοικονόμηση χρημάτων και χρόνου Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τα έξοδα της απόπειρας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού (π.χ. αλληλογραφία, επικοινωνίες κ.λπ.) Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εξωδικαστικού Συμβιβασμού Καλύψεις Εξωδικαστικός Συμβιβασμός των ζημιών κάθε διαφοράς του Ασφαλισμένου Είτε είστε ιδιώτης, είτε επιχείρηση (φυσικό ή νομικό πρόσωπο), καθώς μπορείτε να διαμορφώσετε εσείς το κόστος ασφάλισης σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Το πρόγραμμα μπορεί να φανεί χρήσιμο: • Σε περιπτώσεις αποζημιώσεων ατυχημάτων αυτοκινήτων • Σε περιπτώσεις διεκδικήσεων αποζημιώσεων που προκάλεσαν στην κατοικία • Σε διαφορές που μπορούν να ανακύψουν κατά την λειτουργία της επιχείρησης (όπως ενδεικτικά: μισθωτικές διαφορές, διαφορές από συναλλαγές όπως απλήρωτα τιμολόγια, συναλλαγματικές, επιταγές κ.λπ.)

taxi Smart Business Το πρόγραμμα καλύπτει την επιχείρηση, ανεξάρτητα από την επαγγελματική της δραστηριότητα και τον αριθμό των υπαλλήλων που απασχολεί. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Smart Business Καλύψεις Διεκδίκηση αποζημιώσεων • Tο διπλανό κατάστημα πιάνει φωτιά και κάνει ζημιά στο δικό σας • Κάποιος απρόσεκτος πελάτης κάνει ζημιά στο κατάστημά σας • Έσπασε η αποχέτευση του κτιρίου που είναι η επαγγελματική σας στέγη και έγιναν ζημίες στο ακίνητο, στα εμπορεύματα, τις μηχανές κ.α. Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Σε περίπτωση που εσείς ή η Επιχείρηση σας ή κάποιος από τους Εργαζόμενους σε αυτή μηνυθεί από ιδιώτη, την αστυνομία ή άλλη δημόσια αρχή για παράπτωμα ή παράβαση όπως: • Αγορανομική ή αστυϊατρική παράβαση • Ρύπανση του περιβάλλοντος • Διατάραξη κοινής ησυχίας • Πρόκληση σωματικής βλάβης κ.λπ. Μισθωτικές διαφορές με τον εκμισθωτή κάθε ασφαλισμένης επαγγελματικής στέγης Μη αναγνώριση εξόδων για επισκευές, παράβαση όρων της μισθωτικής σύμβασης κ.α. Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με τις ασφαλιστικές εταιρίες Που την καλύπτουν με συμβόλαια περιουσίας, προσωπικών ατυχημάτων, αστικής ευθύνης κ.λπ. Διεκδίκηση ληξιπρόθεσμων οφειλών Δυνατότητα αναγγελίας έως τεσσάρων (4) υποθέσεων μέχρι 5.000 ευρώ έκαστη, στις οποίες θα επιχειρηθεί Εξωδικαστικός Συμβιβασμός. Για μία (1) εξ αυτών καλύπτεται και η δικαστική διεκδίκηση αν ο Εξωδικαστικός Συμβιβασμός δεν ευδοκιμήσει

odiki MultiPlan Ο ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ Επιλέξτε τον ιδανικό συνδυασμό 3 διαφορετικών Προγραμμάτων Νομικής Προστασίας D.A.S. εξασφαλίζοντας προνομιακό και προσιτό ασφάλιστρο! Το πρόγραμμα «Multiplan» είναι συνδυασμός του Προγράμματος Βασικής Επαγγελματικής Προστασίας, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού * (για ένα όχημα). *Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού. Ποιοι Καλύπτονται; H Επιχείρηση, το Προσωπικό της Επιχείρησης (εφόσον δεν στρέφεται εναντίον της), ο Επιχειρηματίας, η Οικογένεια του (ο/η Σύζυγος, τα παιδιά μέχρι 25 ετών και οι Ανιόντες Συγγενείς εφόσον συνοικούν και ένα (1) Όχημα. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Πρόσθετη Παροχή Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν την Ασφαλισμένη Επιχείρηση: • Για θέματα Εργατικής Νομοθεσίας • Για συμβάσεις με Τράπεζες Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Multiplan Καλύψεις Βασική Επαγγελματική Νομική Προστασία • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Υπαλληλικές / Εργατικές Διαφορές με το Προσωπικό της Επιχείρησης • Μισθωτικές διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Επιχειρηματικής / Επαγγελματικής στέγης • Διαφορές της Ασφαλισμένης Επιχείρησης με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες • Προσεπίκληση της ασφαλιστική εταιρίας που καλύπτει την Ασφαλισμένη Επιχείρηση • Διαφορές με Σωματεία Διαχείρισης Πνευματικών Δικαιωμάτων • Διαφορές από Συμβάσεις για αγορά Εξοπλισμού Νομική Προστασία Οικογένειας • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Διαφορές των Ασφαλισμένων μας με Τράπεζες • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με Εργοδότες • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας • Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία Νομικής Προστασία Οχήματος & Οδηγού • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Κάλυψη Εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου Οδηγού και ενός (1) μάρτυρά του στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του • Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις • Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου

odiki Ιατροί Με την Νομική Προστασία Ιατρών της D.A.S. Hellas μπορείτε να αντιμετωπίσετε και να αποκρούσετε αποτελεσματικά με όλες τις απαραίτητες εξώδικες ή δικαστικές ενέργειες που απαιτούνται κάθε κατηγορία που τυχόν σας προσάψουν σε σχέση με την άσκηση του επαγγέλματος σας, αλλά και να αξιώσετε αποζημίωση σε περιπτώσεις ηθικής και επαγγελματικής ζημίας. Και όχι μόνο! Η υψηλή τεχνογνωσία της D.A.S. Hellas, η διεθνής εμπειρία της και ο επαγγελματισμός των Συνεργατών της θα δημιουργήσουν ένα «κύκλο προστασίας» γύρω σας για να μπορείτε να βρείτε πάντα το δίκιο σας! Με ένα πλέγμα ουσιαστικών καλύψεων που παρέχονται με αυτό το Πρόγραμμα μπορείτε να αντιμετωπίσετε πολλά ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με τη λειτουργία του Ιατρείου σας και να κατοχυρώνετε έτσι τα δικαιώματα σας χωρίς έξοδα και άσκοπη ταλαιπωρία. Ποιοι Καλύπτονται; Ο Ιατρός και το Ιατρείο του. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε ασκείτε το επάγγελμα σας στην Ελλάδα. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο Ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Προστασίας Ιατρών Ειδική Παροχή Σε περιπτώσεις υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων, η δικηγορική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Καλύψεις Υπεράσπιση του Ιατρού σε ποινικά δικαστήρια Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις, ενέργειες ή παραλήψεις, οι οποίες σχετίζονται με το ιατρικό επάγγελμα όπως : • Εσφαλμένη διάγνωση • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη φαρμακευτική αγωγή • Αισθητική παραμόρφωση • Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια • Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση • Επαγγελματική εχεμύθεια • Παραβίαση ιατρικού απορρήτου • Άρνηση παροχής υπηρεσιών Υποβολή μηνύσεων και κατάθεση αγωγών κατά τρίτων Για περιπτώσεις όπως: • Δυσφήμισης • Συκοφαντικής δυσφήμισης • Ηθικής και επαγγελματικής ζημιάς από αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις • Ψευδούς καταμήνυσης • Εξύβρισης • Χειροδικίας • Πρόκλησης σωματικών βλαβών Διαφορές με την Ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζημίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της Ασφαλιστικής σας Εταιρίας Διαφορές με προμηθευτές από αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων για το Ιατρείο • Άρνηση αντικατάστασης που παρουσιάζει βλάβη, ενώ το μηχάνημα καλύπτεται με εγγύηση • Μη τήρηση όρων service – εγγύησης κ.λπ. Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές στο Ιατρείο • Βλάβη ιατρικών μηχανημάτων από συνεχή αυξομείωση της τάσης του ρεύματος • Πλημμύρα από διαρροή σωληνώσεων τρίτων • Μετάδοση πυρκαγιάς από διπλανό κτίσμα κ.λπ. Υπαλληλικές διαφορές με το Προσωπικό του Ιατρείου Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας με: • Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση • Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ. Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης (Ιατρείο) Μπορείτε να αντιμετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει όπως : • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ. Διαφορές με Ασφαλιστικές εταιρίες που καλύπτουν το Ιατρείο κατά κινδύνων Περιουσίας Για περιπτώσεις που αφορούν το ασφαλιστήριο συμβόλαιο της επαγγελματικής σας στέγης όπως: • Καταβολής μικρότερης από τα προβλεπόμενα αποζημίωσης σε περίπτωση κλοπής, πλημμύρας, σεισμού κ.ά.

odiki Ιατρών με εξαρτημένη σχέση εργασίας Με ένα προνομιακό και εξαιρετικά προσιτό ασφάλιστρο η D.A.S. Hellas, ένα πρόγραμμα νομικής προστασίας για να μπορείτε να βρίσκετε πάντα το δίκιο σας! Ποιοι Καλύπτονται; Ο Ιατρός με εξαρτημένη σχέση εργασίας. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο Ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα Ειδική Παροχή Σε περιπτώσεις υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων, η δικηγορική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Καλύψεις Υπεράσπιση του Ιατρού σε ποινικά δικαστήρια Για περιπτώσεις που οφείλονται σε πράξεις , ενέργειες ή παραλήψεις , οι οποίες σχετίζονται με το ιατρικό επάγγελμα όπως : • Εσφαλμένη διάγνωση • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη επέμβαση • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη θεραπεία • Εσφαλμένη ή επικίνδυνη φαρμακευτική αγωγή • Αισθητική παραμόρφωση • Σωματική βλάβη ή ανθρωποκτονία από αμέλεια • Κατηγορία για ψευδή πιστοποίηση • Επαγγελματική εχεμύθεια • Παραβίαση ιατρικού απορρήτου • Άρνηση παροχής υπηρεσιών Υποβολή μηνύσεων και κατάθεση αγωγών κατά τρίτων Για περιπτώσεις όπως: • Δυσφήμισης • Συκοφαντικής δυσφήμισης • Ηθικής και επαγγελματικής ζημιάς από αβάσιμες αστικές διεκδικήσεις • Ψευδούς καταμήνυσης • Εξύβρισης • Χειροδικίας • Πρόκλησης σωματικών βλαβών Διαφορές με την Ασφαλιστική εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Στην περίπτωση που δεχθείτε αγωγή αποζημίωσης από ασθενή και χρειασθεί να κάνετε προσεπίκληση της Ασφαλιστικής σας Εταιρίας Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του Ιατρού από εργατικές σχέσεις Αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις : • Απόλυση χωρίς αιτία • Απόλυση χωρίς αποζημίωση • Παρακράτηση μισθού • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών • Δικαιώματα αδείας • Αποζημίωση από ατύχημα • Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων • Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος , σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο

odiki SuperPlan Ιατρών Επωφεληθείτε από το συνδυασμό διαφορετικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία που σας προσφέρει η D.A.S. Hellas με προσιτό ασφάλιστρο! Το πρόγραμμα «SUPERPLAN ΙΑΤΡΩΝ» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Ιατρών, Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού * (για όλα τα οχήματα της οικογένειας). * Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο Ιατρό και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Superplan Ιατρών Ειδική Παροχή Σε περιπτώσεις υπεράσπισης του Ιατρού ενώπιον Ποινικών Δικαστηρίων, η δικηγορική αμοιβή προσαυξάνεται κατά 100% από την προβλεπόμενη στους Γενικούς Όρους Ασφάλισης Καλύψεις Νομική Προστασία Ιατρού • Υπεράσπιση Ιατρού σε Ποινικά Δικαστήρια • Υποβολή μηνύσεων και κατάθεση αγωγών κατά τρίτων • Διαφορές με την Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει τον Ιατρό για Επαγγελματική Αστική Ευθύνη • Διαφορές με προμηθευτές από αγορά ελαττωματικών μηχανημάτων για το Ιατρείο • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές στο Ιατρείο • Υπαλληλικές διαφορές με το Προσωπικό του Ιατρείου • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής στέγης (Ιατρείο) • Διαφορές με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες που καλύπτουν το Ιατρείο κατά κινδύνων περιουσίας Νομική Προστασία Οικογένειας • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις • Διαφορές των Ασφαλισμένων μας με Τράπεζες • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με Εργοδότες • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας • Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Κάλυψη Εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου Οδηγού και ενός (1) μάρτυρά του στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του • Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις • Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου

odiki Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές Ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής είναι ελεύθερος επαγγελματίας που καλείται να αντιμετωπίσει έγκαιρα τα προβλήματα που δημιουργούνται και σχετίζονται με την επαγγελματική και επιχειρηματική του ευθύνη. Για το λόγο αυτό, η D.A.S. Hellas δημιούργησε το εξειδικευμένο πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Ασφαλιστικού Διαμεσολαβητή Καλύψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Για ζημιές που θα προκληθούν από τρίτους στην έδρα που στεγάζεται ο ασφαλιστικός διαμεσολαβητής Υπεράσπιση του διαμεσολαβητή σε Ποινικά Δικαστήρια • Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων που σχετίζονται με το επάγγελμα ασφαλιστικού διαμεσολαβητή • Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται σε ευθύνες προερχόμενες από την εφαρμογή του Π.Δ. 190/2006 Για την «προσεπίκληση» της ασφαλιστικής εταιρίας που καλύπτει με ασφαλιστήριο συμβόλαιο τον κίνδυνο της επαγγελματικής αστικής ευθύνης του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας Εργατοϋπαλληλικές διαφορές του διαμεσολαβητή με το υφιστάμενο προσωπικό του Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας με: • Αγωγή, ζητώντας καταχρηστικά αποζημίωση • Καταγγελία για μη ορθή χορήγηση ενσήμων ή νόμιμης άδειας κ.λπ. Σε περίπτωση που κάποιος Εργαζόμενος στρέφεται εναντίον σας με: • Οικονομική Ατασθαλία • Κλοπή εμπορευμάτων κ.λπ. Μισθωτικές διαφορές του διαμεσολαβητή με τον ιδιοκτήτη της επαγγελματικής του στέγης • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ.

odiki Λογιστές – Φοροτεχνικοί Η D.A.S. Hellas γνωρίζοντας τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την εφαρμογή του Ν. 3842/2010 αναφορικά με τους λογιστές και τους φοροτεχνικούς έχει καταρτίσει ένα «Εξειδικευμένο Πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστών Φοροτεχνικών». Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστή - Φοροτεχνικού Καλύψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Για ζημιές που θα προκληθούν από τρίτους στην έδρα που στεγάζεται ο λογιστής φοροτεχνικός Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Λόγω εξ αμελείας παράβασης ποινικών διατάξεων: • Με την ιδιότητα του λογιστή φοροτεχνικού (πλαστογραφία, απάτη, παραποίηση στοιχείων κ.λπ.) Για την προάσπιση έννομων συμφερόντων στις διαφορές με τις διοικητικές αρχές που εποπτεύουν τη δραστηριότητα του λογιστή – φοροτεχνικού Όπως π.χ. φοροδιαφυγή, μη καταβολή χρεών προς το δημόσιο Για την προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας που καλύπτει με συμβόλαιο Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης τον λογιστή – φοροτεχνικό Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας Για διαφορές από σχέσεις μισθώσεως Μπορείτε να αντιμετωπίσετε εξώδικα ή/και δικαστικά κάθε μισθωτική διαφορά που τυχόν προκύψει όπως : • Μη αναγνώριση εξόδων από κοινόχρηστες δαπάνες που βαρύνουν τον ιδιοκτήτη • Διαφορές σχετικά με την αναπροσαρμογή ενοικίου κ.λπ. Για την απόκρουση αγωγής σε βάρος του λογιστή – φοροτεχνικού που αφορά την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας • Όταν ασκείται αγωγή για πλημμελή άσκηση των επαγγελματικών του καθηκόντων

odiki ΟδηγοΙ Ο.Σ.Υ. Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως Οδηγός Ο.Σ.Υ.. Ποιοί Καλύπτονται; Ο Οδηγός Ο.Σ.Υ.. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Λογιστή - Φοροτεχνικού Καλύψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Από σωματικές βλάβες, μετά από ατύχημα, έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης κ.λπ. Απόκρουση ποινικών κατηγοριών για τραυματισμό ή θάνατο Από αμέλεια και εφόσον σχετίζεται με την επαγγελματική σας δραστηριότητα, σε δικαστήρια όλων των βαθμών Απόκρουση ποινικών κατηγοριών για παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας Σε Πταισματοδικεία και Μονομελή Πλημμελειοδικεία Αφαίρεσης άδειας οδηγήσεως Σε περίπτωση παράβασης του κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας Διαφορές του οδηγού με τον εργοδότη του Λόγω καταχρηστικής απόλυσης, μη καταβολής νόμιμης αποζημίωσης, άδικης μεταχείρισης – μετάθεσης, υπολογισμού υπερωριών ή παρακράτησης μισθού, ευθύνη εργοδότη, κ.λπ.

odiki Σώματα Ασφαλείας Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν στον ασφαλισμένο άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας ως υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας. Ποιοί Καλύπτονται; Ο Υπάλληλος του Σώματος Ασφαλείας. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα. Υπηρεσίες & παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Σωμάτων Ασφαλείας Καλύψεις Υπεράσπιση του υπαλλήλου του Σώματος Ασφαλείας σε ποινικά δικαστήρια Λόγω κατηγορίας που αναφέρεται στην εξ αμελείας παράβαση ποινικών διατάξεων άρρηκτα συνδεδεμένων με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η υπεράσπιση αφορά και σε ποινικά αδικήματα της τροχαίας κυκλοφορίας, εφόσον ο Ασφαλισμένος οδηγεί υπηρεσιακό όχημα Παραφύλαξη έννομων συμφερόντων του Ασφαλισμένου από εργατικές σχέσεις Αποκλειστικά για τις εξής περιπτώσεις : • Απόλυση χωρίς αιτία • Απόλυση χωρίς αποζημίωση • Παρακράτηση μισθού • Λανθασμένος υπολογισμός υπερωριών • Δικαιώματα αδείας • Αποζημίωση από ατύχημα • Δυσμενής μετάθεση κατά παράβαση της οικείας νομοθεσίας περί μεταθέσεων • Σύνταξη απολογητικού υπομνήματος και μόνο, σε περιπτώσεις Ε.Δ.Ε. ή παραπομπής σε πειθαρχικό όργανο Υποβολή μήνυσης σε περιπτώσεις ψευδούς καταμήνυσης σε βάρος του Ασφαλισμένου Άρρηκτα συνδεδεμένης με την άσκηση της επαγγελματικής του δραστηριότητας

Αρέσει σε %d bloggers: