Μάιος 2017

Πρόστημα στα ανασφάλιστα οχήματα. Τελευταία προθεσμία! Αδύνατη η ασφάλιση αν δεν πληρωθεί το πρόστιμο!


Σύμφωνα με  απόφασης της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών, και μετά από ενημέρωση του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, σύντομα ξεκινάει ο  εντοπισμός των ανασφάλιστων οχημάτων.   Η έναρξη λειτουργίας της εφαρμογής για…