Άλλες Ασφαλίσεις

car-insurance1ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ Τα προγράμματα ασφάλισης μεταφορών, δίνουν τη δυνατότητα στις μικρές και μεγάλες εισαγωγικές ή εξαγωγικές επιχειρήσεις, να δραστηριοποιούνται πιο ενεργά εφ’όσον έχουν εξασφαλίσει την ασφαλή διακίνηση των εμπορευμάτων τους. Με τα προγράμματα ασφάλειας μεταφορών σας παρέχεται η προστασία που χρειάζεστε από τυχόν ζημιογόνα γεγονότα και επιτρέπει σε εσάς που ασχολείστε με το εμπόριο να αναλαμβάνετε με μεγαλύτερη σιγουριά εμπορικούς κινδύνους, επεκτείνοντας τις επιχειρηματικές σας δραστηριότητες. Ιδιαιτέρως, όταν το κόστος είναι ένα μικρό ποσοστό της εμπορικής αξίας των αντικειμένων, ενώ το όφελος είναι κυρίως η εξασφάλιση των συμφερόντων σας και η βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Η ασφάλιση μεταφορών των εμπορευμάτων στην Ελλάδα πλήττεται ιδιαιτέρως από τις δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες της εποχής. Η εταιρία μας ανταποκρινόμενη στις υψηλές ανάγκες και απαιτήσεις της συγκεκριμένης αγοράς, είναι δίπλα σας με την υψηλότερη δυνατή ποιότητα υπηρεσιών και με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης όλων των ειδών των εμπορευμάτων, συμπεριλαμβανομένων διαφόρων μηχανημάτων όπως και φωτοβολταϊκών συστημάτων. Επικοινωνήστε μαζί μας συμπληρώνοντας τη φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για να συζητήσουμε μαζί το πρόγραμμα ασφάλισης μεταφορών που ανταποκρίνεται πληρέστερα στις ανάγκες σας.

bmw-f650gs ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ Σήμερα, οι ελεύθεροι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με πολλές προκλήσεις. Οι οικονομικές συγκυρίες ασκούν πίεση στην δραστηριότητά τους και κατά συνέπεια στην οικονομική τους ευρωστία και ευελιξία. Σε ένα ταχέως μεταβαλλόμενο περιβάλλον με αυξανόμενες απαιτήσεις, η κάλυψη της Αστικής Ευθύνης αποτελεί πολύτιμο και απαραίτητο εργαλείο για κάθε επαγγελματία. Στον τομέα αυτό, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα σε ελεύθερους επαγγελματίες να θωρακίσουν τη δραστηριότητα τους, καλύπτοντας παράλληλα και τους συνεργάτες ή/και βοηθούς τους. Μάθετε περισσότερα για τις εξειδικευμένες λύσεις που προσφέρουμε και ανακαλύψτε εκείνη που ταιριάζει στις δικές σας ανάγκες. Για να έχετε την κάλυψη που χρειάζεστε, ειδικά προσαρμοσμένη στον κλάδο που δραστηριοποιήστε. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ - ΦΟΡΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ που χρειάζονται την Ασφάλιση - Αρχιτέκτονες-Σύμβουλοι Μηχανικοί - Δικηγορικές Εταιρείες-Δικηγόροι, Συμβολαιογράφοι - Λογιστικά Γραφεία,Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές - Μεσίτες, Πράκτορες, Σύμβουλοι Ασφαλίσεων - Εκτιμητές Ακινήτων,Μέλη RICS, Πραγματογνώμονες - Μεσίτες - Σύμβουλοι Ακινήτων (Real Estate) - Εταιρείες Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας (Security) - Φορείς Πιστοποίησης-Ελέγχων & Επιθεωρήσεων - Κέντρα Τεχνικού Ελέγχου Οχημάτων (ΚΤΕΟ) - Εργαστήρια Δοκιμών & Μετρήσεων - Τεχνικοί Ασφάλειας, Σύμβουλοι Υγιεινής & Ασφάλειας - Σύμβουλοι Μεταφοράς Επικίνδυνων Εμπορευμάτων - Σύμβουλοι Μελετών & Διαχείρισης Περιβάλλοντος - Σύμβουλοι Πληροφορικής - Internet (IT Consultants) - Σύμβουλοι Διαχείρισης Πλοίων, Ship Brokers - Ιατροί, Διαγνωστικά Κέντρα-Νοσοκομεία - Στελέχη Διοίκησης & Μέλη ΔΣ Επιχειρήσεων - Διάφοροι Σύμβουλοι - Φορείς Παροχής Υπηρεσιών Πλεονεκτήματα των λύσεων που προτείνουμε • Άμεση ασφάλιση με απλοποιημένη διαδικασία και με πολύ χαμηλό κόστος • Ασφαλιστήριο με ξεκάθαρους όρους και με ελάχιστες λογικές εξαιρέσεις • Νομική Προστασία υψηλής στάθμης για άμεση διευθέτηση αξιώσεων αποζημίωσης • Κάλυψη όχι μόνο αξιώσεων Αστικής Ευθύνης αλλά και νομική προστασία για τυχόν ποινική ευθύνη • Δυνατότητα κάλυψης με μεγάλα όρια Αποζημίωσης και για δραστηριότητες στο εξωτερικό.

truck ΟΜΑΔΙΚΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΕΙΣ Η Ομαδική Ασφάλιση αποτελεί έναν ιδιαίτερο κλάδο Ασφάλισης, ξεχωριστό τόσο από αυτόν της κοινωνικής ασφάλισης όσο και από αυτόν της ατομικής. Η Ασφαλιστική φιλοσοφία είναι βασισμένη πάνω στους τρεις άξονες (κοινωνική, ατομική, ομαδική ασφάλιση) οι οποίοι δημιουργούν μια ασπίδα προστασίας για το άτομο απέναντι σε τυχαία γεγονότα που αφαιρούν το αίσθημα της ασφάλειας. Η Ομαδική Ασφάλιση είναι ιδιαίτερα σημαντική για το άτομο διότι έρχεται να συμπληρώσει τα κενά της κοινωνικής ασφάλισης και να επεκτείνει την προστασία της σε τομείς στους οποίους οι κρατικοί οργανισμοί κοινωνικής πολιτικής δεν συμμετέχουν. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΖΩΗΣ / ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ / ΥΓΕΙΑΣ • Ασφάλεια Ζωής • Μόνιμη Ολική Ανικανότητα από ασθένεια • Θάνατος από ατύχημα • Μόνιμη Ολική / Μερική Ανικανότητα από ατύχημα • Πρόσκαιρη Ανικανότητα (Απώλεια Εισοδήματος) • Νοσοκομειακή Περίθαλψη • Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη • Χειρουργικό Επίδομα • Νοσοκομειακό Επίδομα • Παροχές Μητρότητας ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ / ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ • Καθορισμένης σταθερής εισφοράς – ΑΠΟΤΑΜΙΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ (Defined Contribution). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της εισφοράς. Η συσσώρευση των εισφορών προσδιορίζει το ύψος της παροχής στη λήξη του προγράμματος. • Προκαθορισμένης παροχής (Defined Benefit). Πρόκειται για πρόγραμμα στο οποίο καθορίζεται εξ’ αρχής το ύψος της παροχής και μετά από αναλογιστική μελέτη υπολογίζεται η απαιτούμενη εισφορά για να καλύψει την προκαθορισμένη παροχή.

odiki Καινοτόμο Πρόγραμμα «Ο πιο Πιστός Φίλος» για τα Σκυλάκια Συντροφιάς Με στόχο την παροχή μοναδικών και καινοτόμων ασφαλιστικών προγραμμάτων, η ΑΤΕ Ασφαλιστική δημιούργησε το Πρόγραμμα Ασφάλισης Σκύλων Συντροφιάς, «Ο πιο Πιστός Φίλος». Το νέο μοναδικό και εξειδικευμένο πρόγραμμα ασφάλισης, που απευθύνεται σε όλους όσους επιθυμούν να ασφαλίσουν το σκυλάκι που τους κρατάει συντροφιά. Στο πρόγραμμα «Ο πιο Πιστός Φίλος», γίνονται δεκτά όλα τα σκυλάκια συντροφιάς, ανεξαρτήτως ράτσας, ηλικίας από 3 μηνών μέχρι 6 ετών, με δυνατότητα συνέχισης της ασφάλισης και πέραν του ορίου των 6 ετών. Ασφαλιστικές Καλύψεις – Ασφαλιζόμενα Κεφάλαια «Ο πιο Πιστός Φίλος» είναι ένα ιδιαίτερα προσιτό ασφαλιστικό πρόγραμμα που επιτρέπει σε όλους τους ιδιοκτήτες σκύλων συντροφιάς να αποκτήσουν μοναδικές ασφαλιστικές καλύψεις: Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ατυχήματος Έως €1.000 Θάνατος από τυχαίο και απρόβλεπτο γεγονός λόγω ασθένειας Έως €1.000 Δαπάνη για θεραπεία ή χειρουργική επέμβαση, λόγω ατυχήματος ή ασθένειας, προς αποκατάσταση της υγείας του σκύλου, ετησίως Έως €500 Έξοδα νοσηλείας για αποθεραπεία από ασθένεια ή ατύχημα, ετησίως Έως €500 Αστική ευθύνη του ιδιοκτήτη του σκύλου έναντι τρίτων, για σωματικές βλάβες ή υλικές ζημιές που προκλήθηκαν από το σκύλο σε τρίτα πρόσωπα, ετησίως Έως €1.500 Ασφάλιστρα- Εκπτώσεις Ασφάλιστρα από €50 και παροχή εκπτώσεων μέχρι και 20% σε περίπτωση ασφάλισης περισσότερων από δύο σκυλάκια συντροφιάς. ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ !

Αρέσει σε %d bloggers: