Οχημάτων

car-insurance1Στο γραφείο μας συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου και σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα ασφαλιστικών καλύψεων για το αυτοκίνητό σας. Διαθέτουμε ολοκληρωμένα πακέτα από 33 εταιρίες του χώρου. Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουμε το πλέον ιδανικό πακέτο ασφάλειας για το δικό σας όχημα. Η Λ/Ε Brokers όμως είναι δίπλα σας και μετά την υπογραφή του ασφαλιστικού σας συμβολαίου. Σας παρέχουμε συμβουλές και σας δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος, αλλαγής καλύψεων όταν παραστεί η ανάγκη, μείωση κεφαλαίου κ.ά. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τους πιθανούς κινδύνους για κάθε περίπτωση χωριστά και θα σας προτείνει εναλλακτικές με συνδυασμό διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων. Οι βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε για το όχημά σας:


Αστική Ευθύνη προς Tρίτους
Οδική Βοήθεια
Πυρός
Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
Κλοπή Ολική / Μερική
Θραύση Κρυστάλλων
Φυσικά Φαινόμενα
Προσωπικό ατύχημα Οδηγού
Νομική προστασία
Αστική Ευθύνη Πυρός
Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος
Ίδιες ζημιές του οχήματος
Κακόβουλες πράξεις Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

bmw-f650gs Στο γραφείο μας συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου και σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα ασφαλιστικών καλύψεων για τη μηχανή σας. Διαθέτουμε ολοκληρωμένα πακέτα από 33 εταιρίες του χώρου. Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουμε το πλέον ιδανικό πακέτο ασφάλειας για το δικό σας όχημα. Η Λ/Ε Brokers όμως είναι δίπλα σας και μετά την υπογραφή του ασφαλιστικού σας συμβολαίου. Σας παρέχουμε συμβουλές και σας δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος, αλλαγής καλύψεων όταν παραστεί η ανάγκη, μείωση κεφαλαίου κ.ά. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τους πιθανούς κινδύνους για κάθε περίπτωση χωριστά και θα σας προτείνει εναλλακτικές με συνδυασμό διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων. Οι βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε για το όχημά σας:


Αστική Ευθύνη προς Tρίτους
Οδική Βοήθεια
Πυρός
Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
Κλοπή Ολική / Μερική
Θραύση Κρυστάλλων
Φυσικά Φαινόμενα
Προσωπικό ατύχημα Οδηγού
Νομική προστασία
Αστική Ευθύνη Πυρός
Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος
Ίδιες ζημιές του οχήματος
Κακόβουλες πράξεις Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

truck Στο γραφείο μας συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου και σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα ασφαλιστικών καλύψεων για το φορτηγό σας. Διαθέτουμε ολοκληρωμένα πακέτα από 33 εταιρίες του χώρου. Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουμε το πλέον ιδανικό πακέτο ασφάλειας για το δικό σας όχημα. Η Λ/Ε Brokers όμως είναι δίπλα σας και μετά την υπογραφή του ασφαλιστικού σας συμβολαίου. Σας παρέχουμε συμβουλές και σας δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος, αλλαγής καλύψεων όταν παραστεί η ανάγκη, μείωση κεφαλαίου κ.ά. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τους πιθανούς κινδύνους για κάθε περίπτωση χωριστά και θα σας προτείνει εναλλακτικές με συνδυασμό διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων. Οι βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε για το όχημά σας:


Αστική Ευθύνη προς Tρίτους
Οδική Βοήθεια
Πυρός
Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
Κλοπή Ολική / Μερική
Θραύση Κρυστάλλων
Φυσικά Φαινόμενα
Προσωπικό ατύχημα Οδηγού
Νομική προστασία
Αστική Ευθύνη Πυρός
Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος
Ίδιες ζημιές του οχήματος
Κακόβουλες πράξεις Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

taxi Στο γραφείο μας συνεργαζόμαστε με τις μεγαλύτερες και εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες του κλάδου και σας προσφέρουμε τα πιο σύγχρονα και ευέλικτα προγράμματα ασφαλιστικών καλύψεων για το όχημα σας. Διαθέτουμε ολοκληρωμένα πακέτα από μεγάλες εταιρίες του χώρου. Πείτε μας τις ανάγκες σας και θα σας προτείνουμε το πλέον ιδανικό πακέτο ασφάλειας για το δικό σας όχημα. Η Λ/Ε Brokers όμως είναι δίπλα σας και μετά την υπογραφή του ασφαλιστικού σας συμβολαίου. Σας παρέχουμε συμβουλές και σας δίνουμε τις κατάλληλες οδηγίες σε περίπτωση ατυχήματος, αλλαγής καλύψεων όταν παραστεί η ανάγκη, μείωση κεφαλαίου κ.ά. Το έμπειρο και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό μας θα σας βοηθήσει να εκτιμήσετε τους πιθανούς κινδύνους για κάθε περίπτωση χωριστά και θα σας προτείνει εναλλακτικές με συνδυασμό διαφόρων ασφαλιστικών προϊόντων. Οι βασικότερες καλύψεις που προτείνουμε για το όχημά σας:


Αστική Ευθύνη προς Tρίτους
Οδική Βοήθεια
Πυρός
Πυρός από τρομοκρατικές ενέργειες
Κλοπή Ολική / Μερική
Θραύση Κρυστάλλων
Φυσικά Φαινόμενα
Προσωπικό ατύχημα Οδηγού
Νομική προστασία
Αστική Ευθύνη Πυρός
Αστική Ευθύνη μεταφερόμενου οχήματος
Ίδιες ζημιές του οχήματος
Κακόβουλες πράξεις Συμπληρώστε την φόρμα και θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

odiki Η Οδική βοήθεια είναι μια από τις πλέον χρήσιμες (αλλά προορατική) κάλυψη ,η οποία σε μια βλάβη στο αυτοκίνητο σας, θα σας βοηθήσει ώστε να μην ταλαιπωρηθείτε και θα καλύψει το τυχαίο συμβάν που μπορεί να συμβεί στον δρόμο και θα αναλάβει την μεταφορά του οχήματός σας με τις εγκυρότερες εταιρείες οδικής γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να σου συμβεί και που. Τι Παροχές Καλύπτει ή Οδική Βοήθεια ;

Η Οδική παρέχει βοήθεια κατόπιν τροχαίου ατυχήματος, βλάβης, κλοπής ή απόπειρας κλοπής του καλυπτόμενου οχήματος, με αποτέλεσμα την ακινητοποίησή του, με τους όρους που προβλέπονται στο συμβόλαιο σας. ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΕΠΑΝΑΠΑΤΡΙΣΜΌΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ειδικός όρος στο συμβόλαιο προσοχή δεν το έχουν όλες οι εταιρείες) ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ

car-insurance1
Ποιος είπε ότι τα ποδήλατα δεν ασφαλίζονται;

Και ποιος είπε ότι δεν μπορούν να ασφαλιστούν για την κάλυψη της κλοπής αλλά και την κάλυψη της μεικτής;
Ναι σωστά διαβάσατε. Μπορούμε να σας φτιάξουμε συμβόλαιο σε μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της χώρας με τις παραπάνω καλύψεις και σε κόστος που ξεκινάει από 50€ τον χρόνο.
Πλέον δεν είναι μόνο τα αυτοκίνητα ούτε οι μηχανές που μπορούν να ασφαλιστούν πλήρως. Πλέον μπορούμε να έχουμε μία πλήρη ασφάλεια ποδηλάτου με ξεκάθαρους όρους και χαμηλό κόστος.

Ασφαλιστικές καλύψεις ποδηλάτου

Σωματικές βλάβες 5.000
Υλικές ζημιές 5.000
Προσωπικό ατύχημα
Ολική κλοπή (Αποζημιώνει την ολική κλοπή του ποδηλάτου από το σπίτι,το αυτοκίνητο, την αποθήκη ή το γκαράζ. Προϋπόθεση είναι να ήταν κλειδωμένος ο χώρος (ή το αυτοκίνητο) στο οποίο φυλασσόταν το ποδήλατο, να υπάρχουν ίχνη διάρρηξης και να έχει γίνει αναφορά του συμβάντος στην αστυνομία.)
Ιδίες ζημιές (Καλύπτει κάθε τύπου ζημιά που θα υποστεί το ποδήλατό κατά τη χρήση ή τη μεταφορά του και επηρεάζει τη λειτουργία του.
Οδική βοήθεια (Πανελλαδική & 24ωρη κάλυψη σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος, η οποία εξασφαλίζει τη μεταφορά του ποδηλάτου σε κάποιο συνεργείο ή στο σημείο εκκίνησης, π.χ. το σπίτι του ασφαλισμένου)

Εξαιρέσεις

Η κλοπή μερών ή εξοπλισμού του ποδηλάτου
Η κλοπή συνεπεία εγκατάλειψης του ποδηλάτου
Η χρήση του ποδηλάτου για εμπορικούς σκοπούς, όπως π.χ η μεταφορά δεμάτων
Ζημιές αισθητικού χαρακτήρα που δεν επηρεάζουν την λειτουργία του ποδηλάτου, όπως γρατζουνιές, αλλοίωση χρώματος κ.λ.π
Ίδιες ζημιές που έχουν προκύψει επειδή ο ασφαλισμένος δεν έχει ακολουθήσει τις οδηγίες χρήσης του κατασκευαστή,από κατασκευαστικό λάθος ή ελάττωμα.
Συμμετοχή σε αγώνες ή επιδείξεις
Ατυχήματα που συνέβησαν υπό την επήρεια αλκοόλ ή τοξικών ουσιών
Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει σε αποζημίωση σε περίπτωση που το ποδήλατο βρίσκεται σε ενοικίαση

car-insurance1
Η ζωή στο χωράφι και στους αγροτικούς δρόμους μόνο εύκολη υπόθεση δεν είναι. Μόνο ένας αγρότης γνωρίζει καλά τι θα πει να σε καίει ο ήλιος, να σε χτυπάει το χαλάζι και το χιόνι να προσπαθεί να σου καταστρέψει την σοδειά.
Εμείς πάλι, γνωρίζουμε καλά τι θα πει να δημιουργείς το κατάλληλο περιβάλλον για να είναι κάποιος ασφαλής. Να είσαι δίπλα του σε όποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο και να του συμβεί. Να γνωρίζεις τους κανόνες και τους νόμους για ένα τρακάρισμα σε έναν αγροτικό δρόμο στη μέση του πουθενά.
Έτσι και με την ασφάλεια αγροτικού αυτοκινήτου. Παρέχουμε σε πραγματικά πολύ μικρό κόστος τις συνθήκες εκείνες που εσείς με το αγροτικό σας αυτοκίνητο μπορείτε να δουλέψετε χωρίς ασφαλιστικές έγνοιες.
Οι ασφαλιστικές καλύψεις του αγροτικού αυτοκινήτου δεν διαφέρουν σε τίποτα σε σχέση με του επιβατικού αυτοκινήτου ιδιωτικής χρήσης ή με αυτές του φορτηγού. Τα υποχρεωτικά όρια είναι ακριβώς τα ίδια αλλά οι τιμές είναι αισθητά χαμηλότερες σε σχέση με τις ασφάλειες των άλλων αυτοκινήτων.

car-insurance1
Για όσους αγαπάνε τον αέρα και έχουν στην κατοχή τους αεροσκάφος ή είναι ενταγμένο σε AOC για εμπορική εκμετάλλευση, φροντίζουμε να απολαμβάνετε το αεροσκάφος σας, με απόλυτη αίσθηση ασφάλειας και σιγουριάς καθώς οι αεροπορικές εφαρμογές αποτελούν έναν από τους πλέον απαιτητικούς κλάδους ασφαλίσεων παγκοσμίως
Πάντα με τις εγκυρότερες ασφαλιστικές εταιρείες της ασφαλιστικής αγοράς μπορούμε να καλύψουμε τους εξής κλάδους

ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ
ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
ΚΛΑΣΣΙΚΟ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΣ
ΑΠΩΛΕΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ (Loss of license)
ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΠΙΔΕΙΞΕΩΝ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ
ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΧΩΡΟΥΣ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ
ΜΟΥΣΕΙΑ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ κ.α.

Αρέσει σε %d bloggers: