Νομικής Προστασίας – Ιδιώτη

car-insurance1Οχήματος & Οδηγού Εσείς και το αυτοκίνητο σας, ως εργαλείο δουλειάς, μεταφοράς, ή ψυχαγωγίας αντιμετωπίζετε καθημερινά στους δρόμους μικρούς και μεγάλους κινδύνους που σας κοστίζουν ακριβά και αναστατώνουν τη ζωή και το πρόγραμμά σας. Με τη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas απαλλάσσεστε από το άγχος και τα έξοδα για όλες τις απαραίτητες ενέργειες που απαιτούνται για να βρείτε το δίκιο σας. Ποιοι καλύπτονται; Με το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οχήματος & Οδηγού καλύπτεται ο ιδιοκτήτης του οχήματος, ο εκάστοτε οδηγός και οι επιβαίνοντες. Επίσης, ο ιδιοκτήτης του οχήματος που ασφαλίζεται με συμβόλαιο νομικής προστασίας καλύπτεται ακόμα και όταν οδηγεί οποιοδήποτε όχημα που δεν του ανήκει. Ποια οχήματα καλύπτονται; • Ι.Χ. ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ • ΦΟΡΤΗΓΑ (Ι.Χ. ή Δ.Χ.) • ΤΑΞΙ • ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ • ΔΙΚΥΚΛΑ • ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΩΝ • ΤΡΑΚΤΕΡ • ΕΝΟΙΚΙΑΖΟΜΕΝΑ ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή Χώρα (ανάλογα με το πρόγραμμα ασφάλισης). Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του Ασφαλισμένου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως Οδηγού και Ιδιοκτήτη Οχήματος Καλυψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Διεκδίκηση – εξώδικα ή/και δικαστικά – από τρίτους και τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες των νόμιμων αποζημιώσεων για ζημιές/βλάβες που προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Όχημα / Οδηγό / Επιβαίνοντες • Για διεκδίκηση αποζημίωσης τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί ο Οδηγός και οι επιβαίνοντες • Για διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος) Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο Οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή στην ανταλλαγή του παλαιού σας Οχήματος • Εάν γίνει κακή επισκευή του Οχήματος σας στο συνεργείο κ.λπ. Διαφορές του Ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης Όταν η Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία έχει ασφαλίσει το όχημά του δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις, όπως: • Φωτιά • Κλοπή (ολική ή μερική) • Ιδίες ζημιές (μικτή) • Θραύση κρυστάλλων • Φυσικά φαινόμενα • Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ. Πραγματογνωμοσύνη Σε περίπτωση ατυχήματος με το Ασφαλισμένο Όχημα - ανεξάρτητα από την υπαιτιότητα - για όλες τις ζημιές άνω των 400,00 ευρώ, όταν το όχημα βρίσκεται σε μία εκ των πόλεων: ΑΘΗΝΑ, ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΠΑΤΡΑ, αλλά και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής Κάλυψη Εξόδων Μετακίνησης, Διανυκτέρευσης και Διατροφής του Ασφαλισμένου Οδηγού και ενός (1) Μάρτυρά του Στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος (Επιπλέον Κάλυψη για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους) Η κάλυψη παρέχεται αφού προηγηθεί πραγματογνωμοσύνη, για το ύψος της ζημιάς και προσκομιστεί πιστοποίηση ανασφάλιστου οχήματος από τις Αστυνομικές Αρχές Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις (Επιπλέον Κάλυψη για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους) Εάν δεχτείτε αγωγή επανείσπραξης από την Ασφαλιστική σας Εταιρία κ.λπ. Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου (Επιπλέον Κάλυψη για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους) Εάν δεχτείτε αγωγή που στρέφεται μονομερώς εναντίον σας

bmw-f650gs Οικογένειας Με την εξειδικευμένη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas μπορείτε τώρα εσείς και τα μέλη της Οικογένειάς σας να διεκδικήσετε το δίκιο σας ως πολίτες, εργαζόμενοι, συγκάτοικοι ή γείτονες και καταναλωτές, να αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά και συγκροτημένα τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα και τις αδικίες που παρουσιάζονται καθημερινά χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του Δικηγόρου που εσείς μπορείτε να επιλέξετε. Ποιοι Καλύπτονται; • To πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Οικογένειας παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στα μέλη της οικογένειας (γονείς, παιδιά έως 25 ετών, ανιόντες εφόσον συνοικούν) και στη μόνιμη κατοικία Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του Ασφαλισμένου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως Οδηγού και Ιδιοκτήτη Οχήματος Καλυψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Διεκδίκηση – εξώδικα ή/και δικαστικά – από τρίτους και τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες των νόμιμων αποζημιώσεων για ζημιές/βλάβες που προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Όχημα / Οδηγό / Επιβαίνοντες • Για διεκδίκηση αποζημίωσης τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί ο Οδηγός και οι επιβαίνοντες • Για διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος) Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο Οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή στην ανταλλαγή του παλαιού σας Οχήματος • Εάν γίνει κακή επισκευή του Οχήματος σας στο συνεργείο κ.λπ. Διαφορές του Ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης Όταν η Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία έχει ασφαλίσει το όχημά του δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις, όπως: • Φωτιά • Κλοπή (ολική ή μερική) • Ιδίες ζημιές (μικτή) • Θραύση κρυστάλλων • Φυσικά φαινόμενα • Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ. Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με εργοδότες Εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας: • Απολυθεί καταχρηστικά • Δεν του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση • Ο Εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα • Ο Εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λ Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Οικογενειακής Κατοικίας Όταν ο Ιδιοκτήτης του Σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ. Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες Για θέματα που σχετίζονται με Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης, Περιουσίας, όπως για παράδειγμα: • Η Ασφαλιστική Εταιρία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του • Η Ασφαλιστική Εταιρία καταβάλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά, κλοπή κ.λπ. Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ.

truck Προσωπικής Ο ασφαλισμένος μπορεί να διεκδικήσει το δίκιο του ως πολίτης και ως καταναλωτής και να προστατευτεί διεκδικώντας τα έννομα συμφέροντά του. Ποιοί Καλύπτονται; To πρόγραμμα Προσωπικής Νομικής Προστασίας παρέχει ολοκληρωμένη νομική κάλυψη για οποιοδήποτε απρόοπτο συμβεί στον ίδιο τον Ασφαλισμένο και στη μόνιμη κατοικία του. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα ή σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα. Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Σωστή και άμεση εξυπηρέτηση στην Ελλάδα αλλά και στην Ευρώπη Εάν προβλέπονται αντίστοιχες καλύψεις από το συμβόλαιο του Ασφαλισμένου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Ασφαλισμένο και σχετίζονται με την ιδιότητα του ως Οδηγού και Ιδιοκτήτη Οχήματος Καλυψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Διεκδίκηση – εξώδικα ή/και δικαστικά – από τρίτους και τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες των νόμιμων αποζημιώσεων για ζημιές/βλάβες που προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Όχημα / Οδηγό / Επιβαίνοντες • Για διεκδίκηση αποζημίωσης τόσο για τις υλικές ζημιές του αυτοκινήτου, όσο και για τις σωματικές βλάβες που έχει υποστεί ο Οδηγός και οι επιβαίνοντες • Για διεκδίκηση αποζημιώσεων λοιπών αποθετικών αξιώσεων (π.χ. μείωση της εμπορικής αξίας του οχήματος) Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Εάν σε τροχαίο ατύχημα που συμμετείχε ο Οδηγός, κατηγορηθεί για εξ αμελείας τραυματισμό ή θάνατο τρίτου προσώπου Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Όταν παρουσιάσει κάποιο ελάττωμα το καινούργιο όχημα που αγοράσατε • Όταν σας προξενήσουν ζημιά στο χώρο στάθμευσης • Όταν αντιμετωπίσετε πρόβλημα στη μεταβίβαση ή στην ανταλλαγή του παλαιού σας Οχήματος • Εάν γίνει κακή επισκευή του Οχήματος σας στο συνεργείο κ.λπ. Διαφορές του Ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης Όταν η Ασφαλιστική Εταιρία στην οποία έχει ασφαλίσει το όχημά του δεν τηρεί τις συμβατικές της υποχρεώσεις από συμπληρωματικές καλύψεις, όπως: • Φωτιά • Κλοπή (ολική ή μερική) • Ιδίες ζημιές (μικτή) • Θραύση κρυστάλλων • Φυσικά φαινόμενα • Τρομοκρατικές κακόβουλες ενέργειες κ.λπ. Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες Όταν διεκδικείτε το δίκιο σας σε περιπτώσεις υπερχρεωμένων λογαριασμών, λανθασμένης ή άδικης τραπεζικής συναλλαγής Υπαλληλικές / Εργατικές διαφορές με εργοδότες Εάν εσείς ή κάποιο από τα Καλυπτόμενα Μέλη της Οικογένειας σας με σχέση εξαρτημένης εργασίας: • Απολυθεί καταχρηστικά • Δεν του καταβληθεί η νόμιμη αποζημίωση • Ο Εργοδότης δεν χορηγεί τα νόμιμα ένσημα • Ο Εργοδότης δεν καταβάλλει επιδόματα, δώρο κ.λ Μισθωτικές Διαφορές με τον Ιδιοκτήτη της Οικογενειακής Κατοικίας Όταν ο Ιδιοκτήτης του Σπιτιού σας ζητήσει παράλογη αναπροσαρμογή ενοικίου ή δεν αναγνωρίζει δαπάνες που τον βαρύνουν ή δεχτείτε αγωγή έξωσης κ.λπ. Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες Για θέματα που σχετίζονται με Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Ζωής, Υγείας, Συνταξιοδότησης, Περιουσίας, όπως για παράδειγμα: • Η Ασφαλιστική Εταιρία δεν αναγνωρίζει το συνολικό ύψος των δαπανών που κατέβαλε ο ασφαλισμένος κατά τη νοσηλεία του • Η Ασφαλιστική Εταιρία καταβάλει μικρότερη αποζημίωση για τις ζημιές στην κατοικία μετά από φωτιά, κλοπή κ.λπ. Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία Από φωτιά, διάρρηξη σωληνώσεων, έκρηξη, καιρικά φαινόμενα κ.λπ

taxi Εκμίσθωσης Ακινήτου Κάθε ακίνητο σας (κατοικία – γραφείο – κατάστημα) που εκμισθώνετε είναι ένα πολύτιμο περιουσιακό αγαθό και η εκμετάλλευση του πρέπει να σας αποφέρει τη μέγιστη απόδοση, χωρίς να σας φορτώνει με προβλήματα και περιττά έξοδα. Με την D.A.S. Hellas μπορείτε να έχετε αποτελεσματική νομική στήριξη για τα θέματα που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με το Ασφαλισμένο εκμισθωμένο Ακίνητο σας. Ποιος Καλύπτεται; Ο Εκμισθωτής του Ακινήτου. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε στην Ελλάδα και εάν βρίσκεται το Ακίνητο σας. Προϋπόθεση ασφάλισης Η ύπαρξη συμβολαίου Νομικής Προστασίας Οικογένειας ή Superplan ή Multiplan στο όνομα του εκμισθωτή. Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους Ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης Ακινήτων Καλυψεις Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση • Μη καταβολή ενοικίου από τον ενοικιαστή • Διεκδίκηση αποζημίωσης λόγω ζημιών που προκάλεσε ο ενοικιαστής στο ακίνητο, αγωγές εξώσεων κ.λπ. Υπεράσπιση του ιδιοκτήτη της εκμισθωμένης κατοικίας σε Ποινικά Δικαστήρια Εάν κατηγορηθείτε για αδικήματα εξ αμελείας που σχετίζονται με το Ακίνητό σας , όπως τραυματισμός περαστικού από δομικό υλικό Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις με συνεργεία επισκευών και συντήρησης της εκμισθωμένης κατοικίας Το συνεργείο ελαιοχρωματισμού δεν ολοκληρώνει έγκαιρα το βάψιμο του ακινήτου Διαφορές του Ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική του Εταιρία Η Ασφαλιστική Εταιρία που καλύπτει το ακίνητο με συμβόλαιο πυρός αρνείται ή περιορίζει την αποζημίωση μετά από ζημιές, λόγω φωτιάς, σεισμού κ.λπ.

odiki Διαχείριση Πολυκατοικίας Η D.A.S. Hellas σας στηρίζει και παρέχει εξειδικευμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία για όλα τα θέματα, που μπορεί να προκύψουν σε σχέση με την διαχείριση της πολυκατοικίας προστατεύοντας τον εκάστοτε διαχειριστή. Ποιοί Καλύπτονται; Ο εκάστοτε Διαχειριστής της Πολυκατοικίας Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τον Εκάστοτε Διαχειριστή της Πολυκατοικίας και σχετίζονται με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Διαχείρισης Πολυκατοικίας Καλύψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Για ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Για τις περιπτώσεις που κατηγορηθεί ο ασφαλισμένος για παραβάσεις ποινικών διατάξεων που συνδέονται με την ιδιότητά του ως διαχειριστή, σε περιπτώσεις όπως: • Έπειτα από τραυματισμό προσώπου σε κοινόχρηστο χώρο της πολυκατοικίας από έκρηξη λέβητα, βλάβη στο ασανσέρ, ατύχημα στη σκάλα κ.λπ. Διεκδίκηση οφειλόμενων κοινόχρηστων δαπανών Εάν ο ιδιοκτήτης – ένοικος της πολυκατοικίας δεν καταβάλλει τα κοινόχρηστα Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις Ενοχικών Συμβάσεων (Συναλλαγών) της Διαχείρισης • Όταν έχετε διαφορές με συνεργεία επισκευών (ελαιοχρωματιστές, υδραυλικοί, κ.λπ.) • Ο συντηρητής του ασανσέρ δεν το επισκευάζει σωστά με αποτέλεσμα το συχνό εγκλωβισμό ενοίκων κ.λπ. Διεκδικήσεις κατά ασφαλιστικών εταιριών για διαφορές που απορρέουν από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια κοινόχρηστων χώρων της Διαχείρισης Εάν έχετε διαφορές, όπως : • Η Ασφαλιστική Εταιρία Αστικής Ευθύνης αρνείται να καταβάλλει την αποζημίωση μετά από ζημιά ή τραυματισμό σε κοινόχρηστο χώρο κ.λπ.

odiki Κατοικίας Με την εξειδικευμένη Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas μπορείτε τώρα να προστατέψετε την κατοικία σας, χωρίς έξοδα και με τη στήριξη του Δικηγόρου που εσείς μπορείτε να επιλέξετε. Ποιοί Καλύπτονται; Αφορά κάθε ιδιοκτήτη κατοικίας, ανεξάρτητα με το αν διαμένει ή όχι σε αυτή. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε βρίσκεται το ακίνητό σας στην Ελλάδα. Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους Ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Νομικής Προστασίας Κατοικίας Καλύψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Για ζημιές που προκλήθηκαν από τρίτους στην κατοικία (οικοδομή και περιεχόμενο) Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Για τις περιπτώσεις που κατηγορηθεί ο ασφαλισμένος για παραβάσεις ποινικών διατάξεων που είναι άρρηκτα συνδεδεμένες με τον Ασφαλισμένο αποκλειστικά με την ιδιότητά ως ιδιοκτήτη του ακινήτου Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις Οι οποίες συνάπτονται από τον ιδιοκτήτη και αφορούν την κατοικία του ως οικοδομή και το περιεχόμενό της αποκλειστικά σε ότι αφορά τον εξοπλισμό της Διαφορές από Ασφαλιστήρια Συμβόλαια Οι οποίες αφορούν την κατοικία κατά κινδύνων περιουσίας (οικοδομή και περιεχόμενο)

odiki Σκαφών Αναψυχής Σας ευχόμαστε να έχετε πάντα «καλά ταξίδια», αλλά οι νόμοι της θάλασσας είναι εξαιρετικά αυστηροί και ένα απρόοπτο που μπορεί να σας βάλει σε περιπέτειες. Στο πλαίσιο αυτό η Νομική Προστασία της D.A.S. Hellas σάς προσφέρει σημαντικές παροχές που έχετε πάντα ανάγκη όταν ταξιδεύετε με το σκάφος σας (ταχύπλοο, ιστιοπλοϊκό, jet ski). Ποιοί Καλύπτονται; Ο Κύριος-Κάτοχος του Σκάφους Αναψυχής, ο εκάστοτε Skipper (κυβερνήτης), καθώς και οι Επιβαίνοντες. Που Καλύπτεστε; Οπουδήποτε σας παρουσιαστεί η ανάγκη στην Ελλάδα. Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους Ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Σκαφών Αναψυχής Καλύψεις Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης Διεκδίκηση – εξώδικα ή/και δικαστικά- από τρίτους και τις Ασφαλιστικές τους εταιρίες των δίκαιων και νόμιμων αποζημιώσεων: • Για ζημιές / βλάβες που προκάλεσαν στο Ασφαλισμένο Σκάφος / Skipper / Επιβαίνοντες Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια Εάν κατηγορηθείτε επειδή: • Τραυματίσατε λουόμενο ή ψαροντουφεκά • Προκαλέσατε ρύπανση της θάλασσας ή μη τήρηση των κανόνων ναυσιπλοΐας κ.λπ. Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Όταν έχετε αντιδικία με το ναυπηγείο επισκευής του σκάφους σας • Όταν έχετε διαφορές με ναυλωτές • Όταν σε περίπτωση πώλησης του Σκάφους σας, υπάρχει καθυστέρηση ή μη πληρωμή επιταγών ή συναλλαγματικών από τον αγοραστή Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες Όταν διεκδικείτε σύμφωνα με τους όρους του Συμβολαίου που καλύπτουν το Σκάφος Αναψυχής, αποζημίωση που δικαιούστε για το Σκάφος Αναψυχής σε περιπτώσεις φωτιάς, κλοπής κ.λπ.

odiki Superplan Επωφεληθείτε από το συνδυασμό διαφορετικών καλύψεων, ανάλογα με τις ανάγκες σας και εξασφαλίστε την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική Νομική Προστασία που σας προσφέρει η D.A.S. με προσιτό ασφάλιστρο! Το πρόγραμμα «SUPERPLAN» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Οικογένειας και Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού* (για όλα τα οχήματα της οικογένειας). *Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ. Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού. Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους Ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Σκαφών Αναψυχής Καλύψεις Νομική Προστασία Οικογένειας • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Διαφορές των Ασφαλισμένων μας με Τράπεζες • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με Εργοδότες • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας • Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος • Διάφορες των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Κάλυψη Εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου Οδηγού στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του Επιπλέον Καλύψεις για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους • Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις • Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου

odiki Superplan Plus I Το πρόγραμμα «SUPERPLAN PLUS I» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Οικογένειας, Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού* και Νομικής Προστασίας Εκμίσθωσης ενός Ακινήτου. * Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ.Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού. Σημείωση: H Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτου αφορά το διαμέρισμα έως 120 τ.μ. ή επαγγελματική στέγη με ενοίκιο έως 500,00 ευρώ Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που απασχολούν τους Ασφαλισμένους και σχετίζονται άμεσα με όσα καλύπτει το πρόγραμμα Σκαφών Αναψυχής Καλύψεις Νομική Προστασία Οικογένειας • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Διαφορές των Ασφαλισμένων μας με Τράπεζες • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με Εργοδότες • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας • Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος • Διάφορες των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Κάλυψη Εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου Οδηγού στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του Επιπλέον Καλύψεις για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους • Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις • Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου Νομική Προστασία Εκμίσθωσης Ακινήτου • Διεκδικήσεις αξιώσεων αποζημίωσης που προέρχονται από τη μισθωτική σύμβαση Υπεράσπιση του ιδιοκτήτη της εκμισθωμένης κατοικίας σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) με συνεργεία επισκευών και συντήρησης της εκμισθωμένης κατοικίας • Διαφορές του Ασφαλισμένου με την Ασφαλιστική του Εταιρία

odiki Superplan Plus II Το πρόγραμμα «SUPERPLAN PLUS II» είναι συνδυασμός των προγραμμάτων Νομικής Προστασίας Οικογένειας, Νομικής Προστασίας Οχήματος και Οδηγού* και Νομικής Προστασίας ενός Σκάφους Αναψυχής. * Υπό την προϋπόθεση τα οχήματα να είναι Ε.Ι.Χ. , Φ.Ι.Χ. (έως 20 φορ. ίππους) και δίκυκλα ανεξαρτήτως κυβισμού. Σημείωση: Η Νομική Προστασία Σκάφους Αναψυχής μπορεί να καλύψει ταχύπλοο με μηχανή μέχρι 200HP ή ιστιοπλοϊκό έως 15 μέτρα. Υπηρεσίες & Παροχές Εξωδικαστικός συμβιβασμός των ζημιών του Ασφαλισμένου Όπου αυτό απαιτείται, με υψηλό ποσοστό επιτυχίας στη μεθόδευση των διαδικασιών για την άμεση αποζημίωσή του Οργανωμένο Πανελλαδικά Δίκτυο Συνεργαζόμενων Δικηγόρων Ο Ασφαλισμένος έχει δικαίωμα να επιλέξει ελεύθερα Δικηγόρο για το χειρισμό της υπόθεσής του, αρκεί να κατοικεί στην έδρα του Αρμόδιου Δικαστηρίου Αξιόπιστη παρακολούθηση της πορείας των υποθέσεων του Ασφαλισμένου Από εξειδικευμένους ελεγκτικούς μηχανισμούς που υποστηρίζονται από ιδιαίτερα έμπειρο ανθρώπινο δυναμικό Αμερόληπτη και αποτελεσματική διαχείριση των υποθέσεων Χωρίς τον κίνδυνο σύγκρουσης συμφέροντος μεταξύ Ασφαλισμένου και Ασφαλιστικής Εταιρίας, αφού η D.A.S. Hellas ασκεί αποκλειστικά και μόνο τον κλάδο της Νομικής Προστασίας Ποιες δαπάνες καλύπτει; • Τις αμοιβές του Δικηγόρου και των Δικαστικών Επιμελητών • Τα δικαστικά έξοδα για τη διεξαγωγή της Δίκης • Τις νόμιμες αποζημιώσεις Μαρτύρων και Πραγματογνωμόνων που έχουν κλητευθεί ή διοριστεί από το Δικαστήριο • Τα έξοδα εκτελέσεως δικαστικών αποφάσεων • Τη δικαστική δαπάνη του αντιδίκου, εφόσον έχουν επιδικαστεί σε βάρος του ασφαλισμένου Νομικές Συμβουλές Νομικές Συμβουλές για θέματα που σχετίζονται με όσα καλύπτουν τα προγράμματα Νομικής Προστασίας Οικογένειας, Νομικής Προστασίας «Οχήματος και Οδηγού» και Νομικής Προστασίας Σκαφών Αναψυχής Καλύψεις Νομική Προστασία Οικογένειας • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Διαφορές των Ασφαλισμένων μας με Τράπεζες • Εργατοϋπαλληλικές διαφορές με Εργοδότες • Μισθωτικές διαφορές με τον ιδιοκτήτη της οικογενειακής κατοικίας • Διαφορές των Ασφαλισμένων με Τράπεζες • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Πραγματογνωμοσύνη για ζημιές άνω των 500,00 ευρώ που προκλήθηκαν στην οικογενειακή κατοικία Νομική Προστασία Οχήματος και Οδηγού • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Πραγματογνωμοσύνη (ΑΘΗΝΑ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΠΑΤΡΑ) σε όλες τις ζημίες άνω των 400,00 ευρώ και οπουδήποτε στην Ελλάδα σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος • Διάφορες των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές τους Εταιρίες • Κάλυψη Εξόδων μετάβασης, διανυκτέρευσης και διατροφής του ασφαλισμένου Οδηγού στην περίπτωση που δικάζεται σε Ποινικό Δικαστήριο εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του Επιπλέον Καλύψεις για Ε.Ι.Χ. και Φ.Ι.Χ. έως 20 φορ. ίππους • Άμεση πληρωμή ζημιών του Ασφαλισμένου που προκλήθηκαν από Υπαιτιότητα Οδηγού Ανασφάλιστου Οχήματος • Αποκρούσεις αγωγών σε ειδικές περιπτώσεις • Προσεπίκληση της Ασφαλιστικής Εταιρίας Αστικής Ευθύνης του Ασφαλισμένου Νομική Προστασία Σκαφών Αναψυχής • Διεκδίκηση αξιώσεων αποζημίωσης για ζημιές / βλάβες που προκλήθηκαν στο Ασφαλισμένο Σκάφος / Skipper / Επιβαίνοντες • Υπεράσπιση σε Ποινικά Δικαστήρια • Διεκδικήσεις και Αποκρούσεις από Ενοχικές Συμβάσεις (Συναλλαγές) • Διαφορές των Ασφαλισμένων με τις Ασφαλιστικές Εταιρίες

Αρέσει σε %d bloggers: